Hvorfor du bør velge en lokal boligleverandør

Hvorfor du bør velge en lokal boligleverandør

Å gå for en lokal entreprenør som Aursnes Bygg AS vil gi deg personlige fordeler knyttet til byggeprosessen. I tillegg er du med på å styrke lokalsamfunnet du skal bo i.

– Som slagordet vårt sier, «Vi bygger fremtiden». I dette ligger både at vi realiserer kundens boligdrøm, men også at vi tar vår del av samfunnsansvaret ved å gi tilbake til lokalsamfunnet, sier daglig leder, Petter Andre Aursnes. Aursnes Bygg AS vet at å bygge hus er noe av det største man gjør i livet. Det er et prosjekt man legger mye penger og energi i, og derfor ønsker de å bidra til at prosessen blir en positiv opplevelse for kunden.

Du får lokale tilpasninger

Når man skal bygge, er det først og fremst viktig å finne den riktige tomten og utnytte potensialet som fins der.

– Vi vet hvilke tomter som er ledige, og hvilke utfordringer som knyttes til den enkelte. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere finner vi løsninger tilpasset forholdene der du skal bo. Dette kan for eksempel handle om opparbeiding av tomten, etablering av teknisk anlegg eller plassering av uteplasser etter sol- og vindforhold.


Du får tett oppfølging

– Som lokal aktør har vi tilholdssted nær byggeplassen, og er lett tilgjengelig for befaringer sammen med kunden. Det er viktig for oss å levere topp service og et produkt kunden er fornøyd med. Vi er avhengige av et godt rykte, dessuten ønsker vi å være stolte av boligen vi gir fra oss, legger han til.


Du får boligen raskere

Den lokale byggentreprenøren har god dialog med kommunen, og vet hva som kreves for at akkurat din byggesak skal gå gjennom på raskest og best mulig vis.

– Vi benytter lokale leverandører som vi kjenner godt og samarbeider bra med. Vi utfyller hverandre og spiller på lag. Dette gir en strømlinjeformet byggeprosess, som ofte fører til kortere byggetid, forklarer Aursnes.


Du skaper arbeidsplasser

Arbeidsplasser skapes av aktivitet i lokalsamfunnet.

– Jo flere oppdrag vi får, jo flere ansatte trenger vi. Økt kompetanse kommer i fokus, som igjen kan føre til at utflyttede studenter vender hjem for å etablere seg her. Ved å benytte en lokal byggentreprenør, vil også andre lokale aktører få oppdrag.


Du sparer miljøet

– Siden vi har lokal tilgang til både arbeidskraft, kunnskap og materiale som er nødvendig i byggeprosessen, vil miljøet spares. Å velge kortreist fører til redusert bruk av transport til og fra byggeplassen, som gir mindre utslipp, poengterer daglig leder.


Du støtter lokalsamfunnet

Aursnes Bygg AS ønsker å være mer enn bare en boligbygger. En entreprenør som får mange oppdrag, vil også ha større mulighet til å bidra med økonomisk støtte til lokale lag og organisasjoner.

– For oss er det viktig å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Frivillig arbeid skaper trivsel og et attraktivt lokalsamfunn, men det trengs også økonomisk bistand. Per nå er vi samarbeidspartner med Sykkylven IL, og vi har vært med å støtte Sykkylven Røde Kors' sommerleir, Sætrevatnet Vel og nærplassanlegget på Aursneset. Vi tror at kundene våre setter pris på at boligleverandøren de har valgt er en bauta i lokalsamfunnet. Dette kan gi positive ringvirkninger, som et sterkt fritidstilbud til barn og unge, mye som skjer i bygden, flere arbeidsplasser, tilflytting og økt turisme, noe kunden selv vil nyte godt av i fremtiden, avslutter Petter Andre Aursnes.