Brødrene Aursnes AS i endring

Brødrene Aursnes AS i endring

Brødrene Aursnes AS blir Aursnes Bygg AS

Grunnet stor vekst har entreprenør- og eiendomskonsernet Brødrene Aursnes AS valgt å omorganisere for å rendyrke de ulike virksomhetene.

Grunnet stor vekst har entreprenør- og eiendomskonsernet Brødrene Aursnes AS valgt å omorganisere for å rendyrke de ulike virksomhetene.

 – Dette er en fornuftig organisering som vil være mer oversiktlig for kunder og leverandører, sier daglig leder i Aursnes Bygg AS, Petter Andre Aursnes.


Høy omsetning førte til omorganisering

Konsernet hadde en omsetning på 71.000.000 kroner i 2022, og er i stadig vekst.

– Med omorganiseringen ønsker vi å tilpasse organisasjonen til den gode utviklingen vi har hatt, slik at kunder og leverandører i større grad skal forstå hvilket av selskapene de handler med. Det blir tydeligere hva de ulike virksomhetene leverer av varer og tjenester, forklarer Aursnes.


Tre datterselskap for et tydelig tilbud

Kort oppsummert er nye Brødrene Aursnes AS nå morselskap til de tre datterselskapene Aursnes Bygg AS, Hjemmelkompaniet AS og Prosjektutbygging AS, med hvert sitt klare felt. Endringene får ingen konsekvenser for de ansatte, som beholder sine nåværende stillinger.

Organisasjonskartet viser oppbyggingen av konsernet:

Tar mer varierte byggeoppdrag enn før

Aursnes Bygg AS er byggentreprenørselskapet, som har fått nytt navn. Her henvender man seg om man for eksempel vil bygge enebolig eller hytte. I tillegg til å være forhandler av Systemhus og Saltdalshytta som tidligere, vil selskapet i større grad ta på seg andre byggeoppdrag fra private, firma og det offentlige på Sunnmøre. Dette kan være nybygg, tilbygg, ombygging av hus, hytter og næringsbygg, enten som totalentreprenør eller underentreprenør.


Utleie av leiligheter og næringslokaler

Hjemmelkompaniet AS er eiendomsselskapet, som nå vil rendyrke utleie av leiligheter og næringslokaler til kunder, både private og firma.


Utvikling og salg av tomter og leiligheter

Prosjektutbygging AS er nystiftet og skal stå for eiendoms- og prosjektutvikling samt videresalg av byggeklare tomter og ferdige leiligheter til sluttkunde.


Videreføring av identitet i nytt morselskap

Morselskapet Brødrene Aursnes AS er nystiftet med det formål å kontrollere de tre nevnte datterselskapene. Mer konkret skal morselskapet være et strategisk og koordinerende selskap som eier, utvikler og forvalter de underliggende selskapene innen entreprenør- og eiendomsbransjen.

– Vi har benyttet navnet «Brødrene Aursnes AS» på morselskapet fordi dette er en videreføring av vår identitet og gir fin kontinuitet. Det er jo samme navn som Aursnes Bygg AS hadde før, så det er allerede kjent for kunder og leverandører, avslutter styreleder for konsernet, Knut Henning Aursnes.

Markedsføringen av konsernet som helhet vil ha denne logoen: